லா.ச.ரா: ஜடாயு கட்டுரை

லா.ச. ராமாம்ருதம்

அன்புள்ள ஜெ,

நான் ஊட்டி முகாமில் ஆற்றிய உரையின் கட்டுரை வடிவம்:


அம்பாளின் சிலம்பொலி: லா.ச.ரா படைப்புலகம் குறித்து… – 1


அம்பாளின் சிலம்பொலி: லா.ச.ரா படைப்புலகம் குறித்து… – 2

அன்புடன்,
ஜடாயு