இனியவன்

அன்புள்ள ஜெ,

இலக்கியவீதி இனியவன் பற்றி எழுதியிருந்தீர்கள். தமிழிலக்கியத்தில் அமைதியாக சேவைசெய்துவரும் இலக்கியவீதி இனியவன் பல தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கு ஏணியாக அமைந்தவர். அவரது இலக்கியக்கூட்டங்களுக்கு இரண்டுதலைமுறை வயது உண்டு. அவர் இலக்கியவீதி என்ற இணையதளத்தை இப்போது நடத்திவருகிறார்

சாமிநாதன்


இலக்கியவீதி

முந்தைய கட்டுரைஊட்டி காவிய முகாம் 2012 – புகைப்படத் தொகுப்பு
அடுத்த கட்டுரைஊட்டி காவிய முகாம்- ஒரு பதிவு