இணைய இசை

World Space என்ற பெயரில் பல்வேறு உயர் தர உலக சங்கீதம் ஒலி பரப்பிய, பணம் செலுத்தி கேட்கும் ரேடியோ ஸ்டேஷன் ஒன்று சில வருடங்கள் முன்பு இருந்தது. அதில் மிக நேர்த்தியான, தரமான சங்கீதம் எந்த வித விளம்பரத் தொந்தரவும் இல்லாது, இசையில் தேர்ச்சியும், ஆர்வமும் உள்ள நல்ல நடத்துனர்களால் பல நல்ல நிகழ்ச்சிகள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டது. அந்த நிறுவனம் பல காரணங்களால் சில வருடங்களுக்கு முன் மூடப்பட்டது. அதில் வேலை செய்த சிலரால், கர்னாடக சங்கீதத்திற்கென ஒரு வலை ரேடியோ இப்பொழுது தொடங்கப்பட்டு beta stage ல் உள்ளது. ஆர்வம் உள்ளவர்கள் ஒரு வாரம் வரை இலவசமாக நிகழ்ச்சிகளைக் கேட்கலாம். அதன் பின் பணம் கட்டிக் கேட்கலாம். குறிப்பாகக் கர்னாடக சங்கீதத்தில் ஆர்வம் உள்ள வெளி நாட்டு வாசிகளுக்குப் பயன் உள்ளது. அதன் விவரங்கள் கீழ் வருமாறு.

அருணா

ரேடியோ வெப்

முந்தைய கட்டுரைமுட்டாள்களின் மடாதிபதி
அடுத்த கட்டுரைகனவும் வாசிப்பும்