மாத்யமம் மலையாள இதழில் நான் தொடராக எழுதிய கட்டுரைகள் சங்கச்சித்திரங்கள். பின்பு அவை ஆனந்தவிகடனில் தொடராக வெளிவந்தன. கவிதா பதிப்பகமும் தமிழினி பதிப்பகமும் அவற்றை நூலாக வெளியிட்டுள்ளன.

அக்கட்டுரைகளைப்பற்றி நட்பாஸ் எழுதும் தொடர்கட்டுரை.

ஜெ

முந்தைய கட்டுரைகள்


சங்க சித்திரங்கள்- மாயன் எழுதிய விமர்சனம்

சங்க இலக்கியம் கடிதங்கள்

பூவிடைப்படுதல்


மரபை அறிதல்

சங்க காலமும் இந்திய சிந்தனை மரபும்

சங்க இலக்கியம்- கடிதங்கள்

குருகு கடிதங்கள்

அந்தக்குயில்


குருகு