குவைத் நிகழ்ச்சி நிரல்


முத்தமிழ் கலைமன்றம் குவைத்

சித்திரை விழா

நாள் ; 14-3-2012

இடம் ; இந்தியன் செண்டிரல் ஸ்கூல், அப்பாசியா, குவைத்

நேரம் மாலை 5 30

நாஞ்சில்நாடன்
ஜெயமோகன்

பழமலை கிருஷ்ணமூர்த்தி
தேஜஸ்ரீ ஜெயகாந்த்