யானைமொழி

ஒவ்வொரு யானைக்கும், தனக்கே உரித்தான பிரத்யேக மொழி உள்ளதை நாம் ஆய்வில் காண முடிகிறது. அவைகளின், அறிந்து கொள்ளும் திறனும் ஆச்சரியமாக ஒன்றாகவே உள்ளது. உதாரணமாக ஒரு யானை கடத்தும் தகவல், ஒரு குறிப்பிட்ட அலைவரிசையில் மற்றொரு யானைக்ச் செல்லும். அந்த யானை பதிலுக்கு வேறொரு அலைவரிசையில் இதனோடு உறவாடும். இங்கு அலைவரிசை வேறுபாடு தடையாக இருப்பதில்லை.

கிருஷ்ணன் ரஞ்சனாவின் கட்டுரை.

முந்தைய கட்டுரைகீழ்வாலை, பள்ளூர், சத்தியமங்கலம்
அடுத்த கட்டுரைகாவல்கோட்டமும் தோழர்களும்