குறுந்தொகை உரை

23-12-2011 அன்று நான் சென்னை ராக சுதா அரங்கில் குறுந்தொகை பற்றி ஆற்றிய உரையின் ஒலிவடிவம் இந்த இணைப்பில் உள்ளது

பத்ரி சேஷாத்ரியின் இணைய தளம்- ஒலிப்பதிவு