ராஜராஜனின் பள்ளிப்படைக்கோயில் உண்மையா?

தஞ்சையில் உடையாளூர் என்ற ஊரில் ஒரு தனியார்நிலத்தில் சிவலிங்கம் ஒன்று உள்ளது. அது ராஜராஜ சோழனின் பள்ளிப்படைக்கோயில் என ஒரு நம்பிக்கை சமீபகாலமாக உள்ளது. அது உண்மையா என ஆராய்கிறது இந்த கட்டுரை


தஞ்சை தரிசனம்

உடையாளூர்