சாரல் விழா உரை

ஒரு காலத்தில் மீசையுடன் இருந்தபோது திலீப் குமாருக்கு சாரல் விருது கொடுக்கப்பட்டபோது ஆற்றிய உரை

httpv://www.youtube.com/watch?v=G12NmW1AQKE

httpv://www.youtube.com/watch?v=PXWq3Ghqiz0

 

 

 

 

முந்தைய கட்டுரைகலாப்ரியா-வண்ணதாசன் கடிதம்
அடுத்த கட்டுரை361 டிகிரி