சாரல் விழா உரை

ஒரு காலத்தில் மீசையுடன் இருந்தபோது திலீப் குமாருக்கு சாரல் விருது கொடுக்கப்பட்டபோது ஆற்றிய உரை

httpv://www.youtube.com/watch?v=G12NmW1AQKE

httpv://www.youtube.com/watch?v=PXWq3Ghqiz0