வி.அமலன் ஸ்டேன்லி 

வி. அமலன் ஸ்டேன்லி கவிஞர், புனைவெழுத்தாளர், அகவிழிப்பு தியான ஆசிரியர், நச்சுயியல் ஆய்வாளர். விலங்கு நல ஆர்வலர். தியானம் மற்றும் ஆன்மீகம் குறித்து ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் நூல்கள் எழுதியுள்ளார்.

வி.அமலன் ஸ்டேன்லி 

முந்தைய கட்டுரைஇதழெல்லாம் துயர் பெருக அந்திச்சுழியில் பூத்தெழும் ஊழ்கத்தின் மாமலர்
அடுத்த கட்டுரைநாள் என ஒன்றுபோல் காட்டி…