அண்ணா ஹசாரேவுக்காக ஒரு தமிழ் இணையதளம்

அண்ணா ஹசாரே பற்றிய கட்டுரைகள், மற்றும் மொழிபெயர்ப்புக்கட்டுரைகளை ஒரே இடத்தில் தொகுப்பதற்காக நண்பர்கள் வடிவமைத்துள்ள இணையப்பக்கம்

நண்பர்கள் கட்டுரைகளை மொழியாக்கம் செய்தளித்தும், தொகுத்தளித்தும் உதவலாம்

அண்ணா ஹசாரே இணையதளம்

முந்தைய கட்டுரைஅண்ணா ஹசாரே- ஒரு கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைசில்லறை-கடிதங்கள்