சுதா ராமன்

சுதா ராமன் வனத்துறை அதிகாரி, சமூகசெயற்பாட்டாளர். மரம் வளர்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பதை அதிகப்படுத்துவதற்காக ‘தமிழ்நாடு ட்ரீபீடியா’ என்ற செயலியை உருவாக்கியவர். வண்டலூரில் உள்ள ஓட்டேரி ஏரியை புதுப்பித்தார்.

சுதா ராமன்

சுதா ராமன்
சுதா ராமன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைபடுகளம் எதிர்வினைகள்
அடுத்த கட்டுரைபின் நவீனத்துவத்திற்கு அப்பால் : நம்பிக்கையின் அழகியலை நோக்கி-இஹாப் ஹஸ்ஸான்