அமிர்த கங்கை

இலங்கையில் எழுத்தாளர் செம்பியன் செல்வனை ஆசிரியராகக்கொண்டு வெளியாகிய மாத இதழ்அமிர்த கங்கை ஈழமுரசு நாளிதழின் இதழ். ஜனவரி 1986 முதல் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து சாயி பாபா அட்வார்டைசிங் ஸ்தாபனத்தின் மூலம் வெளிவந்தது. இதன் ஆசிரியர் செம்பியன் செல்வன்.

அமிர்த கங்கை

அமிர்த கங்கை
அமிர்த கங்கை – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைபடுகளம், கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஇசையறிவு