உமர் தம்பி

உமர் தம்பி கணினித்தமிழ் அறிஞர். கணினியிலும் இணையத்திலும் தமிழை பயன்படுத்த செயலிகளையும் கருவிகளையும், எழுத்துருக்களையும் உருவாக்கினார்.

உமர் தம்பி

உமர் தம்பி
உமர் தம்பி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைசெறிவான உரை -கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைராகுல்ஜியின் வண்ணக்கண்ணாடிகள்