முருகு சுப்ரமணியன்

முருகு சுப்ரமணியம் பொன்னி இதழின் ஆசிரியராகவும், பாரதிதாசன் பரம்பரைக் கவிஞர்களை வெளியிட்டவராகவும் அறியப்படுகிறார். மலேசியாவிலும் சிங்கப்பூரிலும் திராவிட இயக்கக் கருத்துக்களை இலக்கியக் களத்தில் நிலைநிறுத்தியவர்

முருகு சுப்ரமணியன்

முருகு சுப்ரமணியன்
முருகு சுப்ரமணியன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரையோகம், மறுகூடல்- குரு சௌந்தர்
அடுத்த கட்டுரைகாலை எண்ணங்கள்