ஜான்சன் சில பாடல்கள்

அன்பு ஜெ,

ஜான்சனைப்பற்றிய உங்களுடைய சுருக்கமான குறிப்பு கண்டேன். மனம் நெகிழ்ந்தேன். நானும் உங்கள் ஊருக்கு பக்கம்தான். களியிக்காவிளை. ஜான்சனின் சிறந்த எல்லா பாடல்களையும் சொல்லமுடியாதுதான் என்றாலும் சில மிகமுக்கியமான பாட்டுகளை விட்டுவிட்டீர்கள் என நினைக்கிறேன். அதை சுட்டிககட்டியிருக்கிறேன்

ஸ்ரீதர்

கல்கத்தா

கண்ணீர் பூவின்றே கவிளில் தலோடி

http://www.youtube.com/watch?v=rznLiOZUVLo&feature=related

மௌனசரோவரம் ஆகே உலஞ்ஞு

மதுரம் ஜீவாம்ருத பிந்து

http://www.youtube.com/watch?v=yrdhFBmTS3o&feature=related

பழந்தமிழ்பாட்டுணரும்
http://www.youtube.com/watch?v=IhZBVmoE7Q8

முந்தைய கட்டுரைகாந்தியின் தேசம்
அடுத்த கட்டுரைஅண்ணா-எதிர்வினைகள்