வேதா கோபாலன்

குமுதம் இதழ் வழியாக புகழ்பெற்றிருந்த எழுத்தாளர் வேதா கோபாலன். பொதுவாசிப்புக்கான நாவல்களை எழுதியவர். இப்போது சோதிடராகப் பணிபுரிகிறார்

வேதா கோபாலன்

வேதா கோபாலன்
வேதா கோபாலன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகன்யாகுமரி, வினாக்கள்
அடுத்த கட்டுரைமுட்டை