திலக பாமா

“உடல்மொழியைப் பெண் மொழியாக முன்னிறுத்தும் கவிதைகளே மிகுதியான கவனத்தைப் பெறும் இக்காலத்தில் திலகபாமாவின் கவிதைகள் பெண்களின் போராட்ட உணர்வையும், நம்பிக்கையையும் மீட்டெடுக்கும் வகையில் உள்ளது.” என பேராசிரியர் எம். ஏ. சுசீலா மதிப்பிடுகிறார்.

திலக பாமா

திலக பாமா
திலக பாமா – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகீரனூர் ஜாகீர்ராஜா- மனைவியின் உரை
அடுத்த கட்டுரைதொல்வரலாறு, நவீன வரலாறு, புனைவு -2