சூர்யகாந்தன்

சூர்யகாந்தன் கொங்கு வட்டார வேளாண்மைப் பண்பாட்டை எழுதிய படைப்பாளி. இயல்புவாதத் தன்மையுடன், வாழ்க்கையிலிருந்து பெற்ற தரவுகளைக்கொண்டு கதைசொல்லும் படைப்புகள் இவருடையவை. கொங்குபகுதி விவசாய வாழ்க்கையின் ஆவணங்கள் என இவை கருதப்படுகின்றன.

சூர்யகாந்தன்

சூர்யகாந்தன்
சூர்யகாந்தன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகாடு வாசிப்பனுபவம் – இன்பா
அடுத்த கட்டுரைஅருவருப்பின் நடுவே ஓர் அற்புதத்திற்கான காத்திருப்பு