வீரபத்திரர்

வீரபத்திரர் தக்ஷனின் யாகத்தை அழிப்பதற்காக சிவனால் தோற்றுவிக்கப்பட்டவர். சிவனின் சடை மயிரிலிருந்து தோன்றியவர். சிவனின் எட்டு மெய்காப்பாளர்களுள் ஒருவர்.வீரபத்ரர் பற்றிய ஒரு முழுமையான பதிவு

வீரபத்திரர்

வீரபத்திரர்
வீரபத்திரர் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைதத்துவ வகுப்புகள் மீண்டும்?
அடுத்த கட்டுரைபக்திப்பெருக்கு