மாணிக்கவாசகம் ஆசிர்வாதம்

மாணிக்கவாசகம் ஆசிர்வாதம், பாளையங்கோட்டைப் பகுதிகளில் சிறந்த போதகராக அறியப்பட்டார். ஏழை மாணவர்கள் கல்வி அறிவு பெறுவதற்காகப் பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டார். ஆரம்பப் பாடசாலையை உருவாக்கி நடத்தினார். இவர் எழுதிய ‘திரு அவதாரம்’ கிறித்தவக் காப்பியங்களுள் குறிப்பிடத்தக்கதாகக் கருதப்படுகிறது.

மாணிக்கவாசகம் ஆசிர்வாதம்

மாணிக்கவாசகம் ஆசிர்வாதம்
மாணிக்கவாசகம் ஆசிர்வாதம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைமதுரம் – சுசித்ரா
அடுத்த கட்டுரைக.நா.சுவின் கதைகள்