மா.ஆண்டோ பீட்டர்

மா. ஆண்டோபீட்டர் கணிப்பொறியை அனைவரும் பயன்படுத்தும் வகையில் பயிற்சி அளிப்பது, தமிழ்மென்பொருள்களை வடிவமைப்பது, கணிப்பொறி சார்ந்த புத்தகங்களைப் பதிப்பிப்பது போன்ற பணிகளை தன் சாஃப்ட்வியூ நிறுவனத்தின் மூலம் செய்தார். கணிப்பொறியியல், இணையத்தில் தமிழ் மொழியை முன்னிறுத்தும் பணிகளில் ஈடுபட்டார். கணினித்தமிழ் சார்ந்த நூல்கள் எழுதினார்.

மா.ஆண்டோ பீட்டர்

மா.ஆண்டோ பீட்டர்
மா.ஆண்டோ பீட்டர் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகங்காவுடன் நான் – ரம்யா மனோகரன்
அடுத்த கட்டுரைதொல்வரலாறு, நவீன வரலாறு, புனைவு -4