அஞ்சலி – இராசேந்திர சோழன்

 

அஸ்வகோஷ் என அறியப்படும் எழுத்தாளர் இராசேந்திர சோழன் மறைந்தார்.

இராசேந்திர சோழன் – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைQuoraமைகள்
அடுத்த கட்டுரைவெண்முரசில் குலங்களின் நாயகர்கள் – காளிப்ரஸாத்