ஞானரதம்

ஞானரதம் தமிழில் உருவான இலக்கியச் சிற்றிதழ்களில் பரவலாக வாசிக்கப்பட்டவற்றுள் ஒன்று. இடைநிலை இதழுக்குரிய நோக்கங்களுடன் தொடங்கப்பட்டு சிற்றிதழாக மாறியது. ஜெயகாந்தன் புகழ்பெற்றிருந்த காலகட்டத்தில் வெளியான இதழ் என்பதனால் ஏராளமான புதிய வாசகர்களைச் சென்று சேர்ந்து அவர்களுக்கு இலக்கிய அறிமுகத்தை அளித்தது. புகழ்பெற்ற சில சிறுகதைகளும் நாவல்களும் இதில் வெளிவந்தன.

ஞானரதம்

ஞானரதம்
ஞானரதம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஇந்து மெய்யியல், கற்பதன் நிலைகள்- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைமஞ்ஞும்மல் பாய்ஸ்- குடிப்பொறுக்கிகளின் கூத்தாட்டம்