தஞ்சை பொன்னையா பிள்ளை

பொன்னையா பிள்ளை தமிழிசை இயக்கம் உருவாக்கிய அறிஞர்களில் ஒருவர். தமிழிசையை ஆராய்ந்து ஆவணப்படுத்துதல், தமிழிசைலைப்பாடல்களை இயற்றுதல், தமிழிசையை முன்வைத்து உரைகள் ஆற்றுதல் என்னும் நிலைகளில் பணியாற்றியவர். தமிழிசையை கல்வித்துறைக்குள் நிறுவியவர்களில் ஒருவர்.

பொன்னையா பிள்ளை

பொன்னையா பிள்ளை
பொன்னையா பிள்ளை – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகானுறை கொற்றவை – கடலூர் சீனு
அடுத்த கட்டுரைமாமதம் பணிதல்