எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் உரை

நெல்லை புத்தகவிழாவில் எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் உரை. புதிய கதைகள் புதிய களங்கள். கோபாலின் பேச்சு இயல்பாகவும் பிசிறற்றதாகவும் செறிவானதாகவும் ஆகிவிட்டிருக்கிறது.

முந்தைய கட்டுரை‘மனசுக்குள்ள இளமையா இருக்கேன் சார்!’
அடுத்த கட்டுரையானம்- கடிதங்கள்