நெல்லை ஆ கணபதி

நெல்லை ஆ. கணபதி, முதன்மையாகச் சிறார் எழுத்தாளர். சிறார்களுக்காகப் பல படைப்புகளைத் தந்த கவிஞர் மற்றும் எழுத்தாளராக அறியப்படுகிறார். தமிழ் நவீனச் சூழலில் மரபுக்கவிதைகளை எழுதியவர்களில் ஒருவர்.

நெல்லை ஆ கணபதி

நெல்லை ஆ கணபதி
நெல்லை ஆ கணபதி – தமிழ் விக்கி

முந்தைய கட்டுரைசிறுமைகளும் அவமதிப்புகளும் -கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஅஜிதனின் இரு நாட்கள்.