அ.வரதநஞ்சைய பிள்ளை

அ. வரதநஞ்சைய பிள்ளை திராவிட இயக்க ஆதரவாளர். அவர் முதலியார்களின் வரலாற்றைச் சொல்லும் கருணீகபுராணம் எழுதியது இன்று ஆச்சரியமாக இருக்கலாம். ஆனால் அன்றைய அரசியல் அதுதான்

அ.வரதநஞ்சைய பிள்ளை

அ.வரதநஞ்சைய பிள்ளை
அ.வரதநஞ்சைய பிள்ளை – தமிழ் விக்கி

முந்தைய கட்டுரைபாலையும் காதலும்- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைகால்வின் துளை