பெரிய திருமடல்

திருமங்கையாழ்வார் உலகில் ஆண் என்ற புருஷாகாரம் திருமாலுக்கே உரியது என்பதால் அவனைத் தவிர அனைவரும் பெண்களே என்ற கோட்பாட்டை பெரிய திருமடலுக்கு மூலமாகக் கொள்கிறார் . அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ஆகிய நான்கு உறுதிப் பொருள்களுள் இன்பம் சிறந்தது என்று பரகால நாயகி நாயகனுடன் கூடும் இன்பத்தை வேண்டுவதன் பொருள் இம்மனித உடலினைக் கொண்டு இறையனுபவத்தப் பெற வேண்டும் என்பதாகும் என உரையாசிரியர்கள் கருதுகின்றனர்.

பெரிய திருமடல்

பெரிய திருமடல்
பெரிய திருமடல் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைசாமானியக் குடிமகன் என ஒருவன்…
அடுத்த கட்டுரை‘மனசுக்குள்ள இளமையா இருக்கேன் சார்!’