கை. அறிவழகன்

கை. அறிவழகனின் சிறுகதைகள், எளிய மனிதர்களின் துயரமும் களிப்பும் கொண்ட வாழ்க்கையை பேசும் யதார்த்தவாதச் சிறுகதைகள். திராவிட இயக்கச் சார்பும் முற்போக்கு அழகியலும் கொண்டவை. கை.அறிவழகன் தமிழில் கலை- பண்பாட்டுப் பிரச்சினைகளை விவாதிப்பவராகவும் அறியப்படுகிறார்.

கை.அறிவழகன்

கை.அறிவழகன்
கை.அறிவழகன் – தமிழ் விக்கி

முந்தைய கட்டுரைகவிதைகள், பிப்ரவரி இதழ்
அடுத்த கட்டுரைபுலித்துணை