அர்த்தநாரீச வர்மா

சுதந்திரப் போராட்டத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட சு. அர்த்தநாரீச வர்மா, 1907-ல், சேலத்தில், ஸ்ரீ கழறிற்றறிவார் சபையை நிறுவினார். கழறிற்றறிவார் சபை மூலம் சிவனடியார்களை ஆதரித்தார். ஆர்வமுள்ள இளைஞர்களை காங்கிரஸ் தீவிரவாத இயக்கத்தில் சேர்த்தார். இச்சபை சேலம் மாவட்ட வன்னிய குல க்ஷத்திரிய சங்கமாகவும் செயல்பட்டது.

அர்த்தநாரீச வர்மா

அர்த்தநாரீச வர்மா
அர்த்தநாரீச வர்மா – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஊரும் இலக்கியமும்- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைமானுட அறிவை நம்புதல்