பாலமுருகனடிமை சுவாமிகள்

தமிழகத்தின் புகழ்பெற்ற முருகபக்தர்களில் ஒருவராக பாலமுருகனடிமை சுவாமிகள் கருதப்படுகிறார். ஆன்மிகப்பணியை சமூகப்பணியாகவும் மாற்றிக்கொண்டவர் என்று மதிப்பிடப்படுகிறார்.

பாலமுருகனடிமை சுவாமிகள்

முந்தைய கட்டுரைரம்யாவின் நீலத்தாவணி
அடுத்த கட்டுரைநம் குழந்தைகளுக்கான கதைகள்