அகரமுதல்வன்

‘மூன்று தசாப்தகாலமாக நிகழ்ந்த தமிழீழர்களின் ஆயுதமேந்திய விடுதலைப்போராட்டம் கண்டிருக்கிற வீழ்ச்சியையடுத்து கட்டமைக்கப்படும் அனைத்து பொய்க்கதைகளையும் தகர்க்கவல்ல பேருண்மையை என்னுடைய கதைமாந்தர்கள் சுமக்கிறார்கள்’என தன்புனைவெழுத்தின் நோக்கத்தைகுறிப்பிடுகிறார்

அகரமுதல்வன்

அகரமுதல்வன்
அகரமுதல்வன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைநம்பிக்கையின் சொற்கள், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைகாலடிகள் பதிந்த பாதை