விக்ரமன்

விக்ரமன் பொதுவாசகர்களுக்கான சரித்திரப்புனைவுகளை எழுதியவர். அவை கல்கியை அடியொற்றி மேலும் எளிமையான நேரடியான நடையில் சாகசத்தன்மையும் கற்பனாவாதமும் குறைவான எளிய கதைத்தருணங்களை அளிப்பவை.விக்ரமன் நடத்திய அமுதசுரபி இதழ் சிறிய அளவிலான பொதுவாசிப்புக்குரிய இதழாக நடைபெற்றது.

விக்ரமன்

விக்ரமன்
விக்ரமன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைரமணிகுளம், வாசிப்பு- எம்.முத்துக்குமார்
அடுத்த கட்டுரைஎழுத்தாளனுக்கான பாதை