காட்டுப் பெருமாள்

மலேசியக் கம்யூனிஸ்டுக் கட்சியின் தொடக்ககால வீரநாயகர்களில் ஒருவர் காட்டுப்பெருமாள் அவரைப்பற்றி பெரிதாக எந்த செய்தியும் வரலாற்றில் இல்லை. அவர் மறைந்தது கூட உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.

காட்டுப் பெருமாள்

காட்டுப் பெருமாள்
காட்டுப் பெருமாள் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைவிழா, கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைசுதந்திர சினிமா