இரணியல் கலைத்தோழன்

இரணியல் கலைத்தோழன் எழுதிய ‘குமரி மாவட்ட நாடக கலைஞர்கள்’ (இரண்டு பாகங்கள்) நூலும், ‘கன்னியாகுமரி மாவட்ட நாடக வரலாறு’ நூலும், நாடக ஆய்வாளர்களால் முக்கியமான ஆய்வு நூல்களாக மதிப்பிடப்படுகின்றன. குமரி மாவட்டத்தின் மூத்த மற்றும் முன்னோடி நாடக ஆசிரியராக இரணியல் கலைத்தோழன் அறியப்படுகிறார்.

இரணியல் கலைத்தோழன்

இரணியல் கலைத்தோழன்
இரணியல் கலைத்தோழன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விழா, பா.ராகவன் பதிவு
அடுத்த கட்டுரைசிவராஜுக்கு சிருஷ்டி விருது