அத்யாத்ம ராமாயணம்

அத்யாத்ம ராமாயணம் (பொயு 13 -15) பிற்காலத்தைய ராமாயணங்களில் ஒன்று. சம்ஸ்க்ருத மொழியில் அமைந்தது. ராமனை முழுமுதல் கடவுளாக முன்னிறுத்தும் பக்திப்படைப்பு. பல்வேறு நாட்டார் ராமாயணங்களையும் வட்டார ராமாயணங்களையும் இணைத்துக்கொண்டு ராமசர்மா என்னும் ஆசிரியரால் எழுதப்பட்டது.

அத்யாத்ம ராமாயணம்

அத்யாத்ம ராமாயணம்
அத்யாத்ம ராமாயணம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைசெயல் எழல், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைநூல்கொடைகளின் பயன்