துஞ்சத்து எழுத்தச்சன்

துஞ்சத்து எழுத்தச்சன் மலையாள மொழியின் முதல் படைப்பாளியாகவும், மலையாளத்தின் தந்தை என்றும் கருதப்படுபவர். பக்தி இயக்கத்தால் உருவான படைப்பாளி. கேரளத்தில் இலக்கியத்தை ஒரு மக்களியக்கமாக ஆக்கியவர்.

துஞ்சத்து எழுத்தச்சன்

துஞ்சத்து எழுத்தச்சன்
துஞ்சத்து எழுத்தச்சன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரையுவன் பேட்டிகள்
அடுத்த கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விருது – நூல்கள்