வி.சிவசாமி

வி.சிவசாமி சம்ஸ்கிருதம்- தமிழ் இலக்கியங்கள் மற்றும் மெய்யியல் சார்ந்த ஒப்பீட்டாய்வுக்காக புகழ்பெற்றவர். சம்ஸ்கிருத அறிஞர்கள் பலர் இருந்தாலும் இணையான தமிழறிவுடன் ஒப்பீட்டாய்வைச் செய்தவர்கள் அரிதானவர்கள். அவர்களில் ஒருவர் சிவசாமி. ஈழத்துத் தமிழ்க்கலைகளை ஆய்வுசெய்து முன்வைத்தவர் என்றும் அறியப்படுகிறார்.

வி.சிவசாமி

வி.சிவசாமி
வி.சிவசாமி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரையோகம், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஆதிகேசவனும் நாமும்