விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்கள் 2023

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்கள். 2023 விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாவில் வாசகர்களைச் சந்திப்பவர்கள். இந்நிகழ்வு ஓர் வாசக- எழுத்தாள உரையாடல். முழுக்க முழுக்க இலக்கியம் சார்ந்து, அந்த ஆசிரியரின் படைப்புகள் சார்ந்து மட்டுமே நிகழ்வது. ஆசிரியரை அணுகியறியும் நோக்கம் கொண்டது

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்: பா.ராகவன்

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர், சந்திரா

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர் – க.விக்னேஷ்வரன்

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்- வாசு முருகவேல்

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்: தீபு ஹரி

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்: அரவின் குமார்

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்:இல.சுபத்ரா

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்: லதா அருணாசலம்

முந்தைய கட்டுரைவெற்றி
அடுத்த கட்டுரைThe Abyss- Reading