ராஜாம்பாள்

ராஜாம்பாள் ஜெ.ஆர்.ரங்கராஜு எழுதிய நாவல். தமிழில் பெருவெற்றிபெற்ற முதல் புனைவெழுத்து. புனைவெழுத்து ஒரு மாபெரும் வணிகப்பொருள் ஆக முடியும் என நிரூபித்த படைப்பு

ராஜாம்பாள்

ராஜாம்பாள்
ராஜாம்பாள் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஅம்மாவுடன், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஜனநாயகம், அறம், தத்துவம்