மைக்கல் ஜெயக்குமார்

சரவாக்கில் பணியாற்றுகையில் மைக்கல் ஜெயக்குமார் சுயமாக ஒரு மருத்துவ முறையைக் கையாண்டார். போதைக்கு அடிமையானவர்களுக்கு அதற்கு மாற்றாக ‘codeine’ எனும் மருந்தை கொடுக்கத் தொடங்கினார். பின்னர் அதன் அளவைக் குறைத்து முழுமையாக நிறுத்தினார். தொடர்ந்து மாத்திரைகளைப் பெற வேண்டும் என்றால் போதைப்பித்தர்கள் முதலில் கவுன்சலிங் வர வேண்டும் எனக் கட்டளையிட்டார். ஒரு போதைப்பழக்கத்தில் இருந்து மீள்வதற்கு இன்னொரு போதையைக் கொடுப்பது குறித்து அப்போது சர்ச்சையும் எழுந்தது

மைக்கல் ஜெயக்குமார்

மைக்கல் ஜெயக்குமார்
மைக்கல் ஜெயக்குமார் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஆலயங்களின் அழகில்- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஎஞ்சும் ஒளி