தி. நெடுஞ்செழியன்

தி.நெடுஞ்செழியன் பல கல்லூரிகளில் ‘இணையமும் தமிழும்’ என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார். இணையப் பயிலரங்குகள் நடத்தினார். இவரது ‘தமிழ்க் கணினியியல்’ என்ற நூல் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக அஞ்சல் வழியில் முதுகலைக்குப் பாடமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வுகளைத் தொகுத்தார்.

தி. நெடுஞ்செழியன்

தி. நெடுஞ்செழியன்
தி. நெடுஞ்செழியன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விருந்தினர், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைமாமலர்வு