குரு நமச்சிவாயர்

திருவண்ணாமலையில் வாழ்ந்த குகை நமசிவாயரின் சீடர். தனது குருவாலேயே ‘குரு நமசிவாயர்’ என்று அழைக்கப்பட்டார். குருவின் வாக்கை ஏற்று சிதம்பரம் திருத்தலம் சென்று, பல் வேறு ஆலய, ஆன்மிக நற்பணிகளை மேற்கொண்டு அங்கேயே நிறைவெய்தினார். இவர் பாடிய ‘அண்ணாமலை வெண்பா’ மிக முக்கியமான ஆன்மிக நூல்

குரு நமச்சிவாயர்

குரு நமச்சிவாயர்
குரு நமச்சிவாயர் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஓவியத்தினூடாக அறிதல், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விருந்தினர், கடிதம்