ஸ்ரீதர் நாராயணன்

ஸ்ரீதர் நாராயணன் இணையம் வழியாக எழுதவந்த தலைமுறை படைப்பாளிகளில் குறிப்பிடத்தக்கவர். அறிவியல்புனைவுகளும் நவீன வாழ்க்கையின் சித்திரங்கள் கொண்ட படைப்புகளும், இலக்கிய விமர்சனக்கட்டுரைகளும் எழுதி வருகிறார்.

ஸ்ரீதர் நாராயணன்

ஸ்ரீதர் நாராயணன்
ஸ்ரீதர் நாராயணன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைசெவ்விலக்கிய மறுவாசிப்பு, ஓர் உரை- பார்கவி
அடுத்த கட்டுரைமிதவாத இஸ்லாம்