பெ.சு.மணி

தமிழகத்தின் பதினெட்டு, பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் உருவான இந்து மத மறுமலர்ச்சி இயக்கம், சமூகசீர்திருத்த இயக்கங்கள், இந்திய தேசியப்போராட்டம் ஆகியவற்றை முறையாக ஆவணப்படுத்தி வரலாற்றுச் சித்திரத்தை உருவாக்கிய முன்னோடி அறிஞர்களில் ஒருவர் பெ.சு.மணி. பாரதியியல் ஆய்வாளராகவும், நவீனத்தமிழிலக்கியத்தின் தொடக்க கால வரலாற்றை எழுதியவராகவும் அவருக்கு முதன்மையான இடம் உண்டு.

பெ.சு.மணி

பெ.சு.மணி
பெ.சு.மணி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்கள், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைபாலஸ்தீன் வாழ்வுரிமை