சாந்தானந்த சரஸ்வதி

சாந்தானந்த சரஸ்வதி தமிழகத்தில் வேதாந்தக் கருத்துக்கள் படித்த இளைஞர்களிடையே பரவுவதற்கு காரணமாக அமைந்த முன்னோடி அறிஞர்களில் ஒருவர். பி.ஆர்.ராஜம் ஐயரின் ஆசிரியர்

சாந்தானந்தர்

சாந்தானந்தர்
சாந்தானந்தர் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைநம்பிக்கை, கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஅஜிதனின் காதல்