பிரபுத்தபாரதம்

பிரபுத்தபாரதம் விவேகானந்தரின் தரிசனத்தை இந்தியாவில் நிலைநாட்டிய இதழ். ஓர் அறிவியக்கமாக 125 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிகழ்ந்துவருவது. இந்தியாவின் மிகத்தொன்மையான இதழ் இதுவே. அதை தொடங்கியவர் தமிழ் நாவல் முன்னோடியான பி.ஆர்.ராஜம் ஐயர்

பிரபுத்தபாரதம்

பிரபுத்தபாரதம்
பிரபுத்தபாரதம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விருந்தினர், கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரை‘நூஸ்’