கூ கே கிம்

கூ கே கிம் மலேசியாவின் முதன்மையான வரலாற்றாசிரியர். கல்வியாளர். மலேசிய நவீன வரலாற்றின் வரைபடத்தை உருவாக்கியவர்களில் ஒருவர்

கூ கே கிம்

கூ கே கிம்
கூ கே கிம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைபெண் எனும் விரிவு, கன்னியாகுமரி- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைதமிழிலக்கியத்தில் அறம், டொரொண்டோ உரை