மு.முத்துசீனிவாசன்

மு. முத்துசீனிவாசன் கவிஞர், எழுத்தாளர் என்று செயல்பட்டாலும் சொற்பொழிவாளராகவே அறியப்படுகிறார். 600-க்கும் மேற்பட்ட சாதனையாளர்களின் வாழ்க்கையை 20 நூல்களாகத் தொகுத்துள்ளமை இவரது முக்கிய சாதனையாக மதிப்பிடப்படுகிறது.

மு.முத்துசீனிவாசன்

மு.முத்துசீனிவாசன்
மு.முத்துசீனிவாசன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைபூன் முகாம், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஓர் அமெரிக்கக் கனவு